Lijst met beautyclaims

Uit het veld is het signaal gekomen tot het identificeren van zogenaamde ‘beauty’-claims, niet zijnde gezondheidsclaims. Een ‘beauty’-claim betreft een bewering waarmee een positief effect op het uiterlijk wordt aangegeven. Er bestaat een dunne scheidslijn tussen beauty- en gezondheidsclaims. Als claims voor eet- en drinkwaren helemaal tot het uiterlijk beperkt blijven, kan er sprake zijn van een beauty-claim. De EFSA heeft bijvoorbeeld bepaald dat de claims “behoud van de normale structuur en uiterlijk van haar en nagels”, “behoud van de normale structuur en elasticiteit van de huid” en “vermindering van rimpels” geen gezondheidsclaims zijn. Er moet sprake zijn van invloed op een lichaamsfunctie (een gunstig fysiologisch effect) om een claim als gezondheidsclaim te kunnen aanmerken.
Beauty-claims vallen niet onder de Claimsverordening. De Claimsverordening is uiteraard wel van toepassing op de overige voedings- en gezondheidsclaims op voedingssupplementen.
 
De Keuringsraad heeft een lijst met beautyclaims opgesteld die zijn toegestaan voor voedingssupplementen. Deze lijst is niet van toepassing op uitwendige producten. Zodra een dergelijke claim als hoofddoel op een uitwendig product wordt gebruikt, moet het gezien worden als een cosmetische claim die het product tot een cosmeticum maakt. De lijst met beautyclaims is afgestemd met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en geldt tot het moment dat vanuit Europa andere regelgeving volgt. Hieronder kunt u de lijst met beautyclaims downloaden.

Lijst met beautyclaims