Richtlijn vergelijkende reclame medische (zelfzorg) hulpmiddelen met geneesmiddelen

Binnen de zelfzorg is de markt voor medische hulpmiddelen sterk in beweging. Relatief veel, recente productintroducties binnen de zelfzorg hebben de wettelijke status van medisch hulpmiddel. Er wordt derhalve relatief veel promotie voor medische hulpmiddelen gemaakt. Sinds 2009 is de Code Publieksreclame Medische zelfzorg Hulpmiddelen (CPMH ) van kracht. Deze Code stelt binnen de zelfregulering kaders en regels voor verantwoorde reclame. Eind 2010 is deze Code met onder meer adverteerders geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een nieuwe versie van de CPMH die begin 2011 van kracht is geworden. De Keuringsraad KOAG/KAG krijgt steeds vaker (reclame-)uitingen ter beoordeling, waarbij medische hulpmiddelen worden vergeleken met geneesmiddelen. Daarom heeft de Keuringsraad een richtlijn opgesteld die, binnen het huidige wettelijke en zelfregulerende kader, richting geeft voor vergelijkende reclame van medische hulpmiddelen met geneesmiddelen. 

Download hier de Richtlijn vergelijkende reclame medische (zelfzorg) hulpmiddelen met geneesmiddelen