Stichting KOAG, Stichting KAG

De Stichtingen Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) en Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG) zijn in 1926 opgericht door de betrokken brancheorganisaties in de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie.

De aangesloten/deelnemende organisaties zijn:

 1. Brancheorganisatie voor apothekers KNMP,

 2. Nederlandse Uitgevers Verbond NUV,

 3. Branchevereniging zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten Neprofarm,

 4. Branchevereniging voor gezondheidsproducten NPN,

 5. Centraal Bureau Drogisterijbedrijven CBD

 6. Vereniging van Communicatie Adviesbureaus VEA.

De Stichtingen KOAG en KAG wordt bestuurd door een gezamenlijk bestuur, dat verantwoordelijk is voor het beleid van de Stichtingen, zoals de normstelling in de Leidraad. Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. Verder zijn de aangesloten organisaties in het bestuur vertegenwoordigd.

Dagelijks Bestuur

 • Mw. H. van Meurs, voorzitter

 • Mw. G. Beenaerts, penningmeester

 • Mw. M. Strijland, lid Dagelijks Bestuur

 • Dhr. J.Vis, lid Dagelijks Bestuur

 • Mw. J. Galjaard, directeur Keuringsraad


Algemeen Bestuur

 • KNMP : dhr. F. Moss

 • NUV: vacature

 • Neprofarm: dhr. B. Mauritz

 • NPN: mw. S. Geurts

 • CBD: dhr. M. Hummel
   

 • CBD: dhr. A. van der Lingen
   
 • VEA: vacature

De Stichtingen KOAG en KAG kennen een Keuringsraad. De dagelijkse operationele leiding van de werkzaamheden van de Stichtingen KOAG en KAG ligt bij de directeur van de Keuringsraad.