Clearance en monitoring

De Keuringsraad heeft twee taken: clearance en monitoring. Onder clearance verstaan we het beoordelen en verlenen van goedkeuring aan reclame-uitingen die door belanghebbenden worden voorgelegd. Onder monitoring verstaan we het proactief toezien op naleving van de regels, ook ten aanzien van reclame-uitingen die niet ter beoordeling zijn voorgelegd.

Alle op het publiek gerichte reclame-uitingen voor geneesmiddelen, medische (zelfzorg) hulpmiddelen en gezondheidsproducten vallen onder het toezicht van de Keuringsraad. Dit betreft niet alleen advertenties en commercials in publieksmedia, maar ook point of sale materiaal, direct mail, publieksfolders, social media en andere eigen uitgaven. Conform het bepaalde in artikel 2 van de Codes zijn daar verpakkingsteksten voor gezondheidsproducten en medische (zelfzorg) hulpmiddelen wel en voor geregistreerde geneesmiddelen niet onder begrepen. Public relations materiaal en persberichten worden niet beschouwd als reclame-uitingen, maar als informatie voor journalisten. Zodra er echter geen sprake meer is van volledige redactionele onafhankelijkheid, zoals bij advertorials het geval is, worden uitingen over geneesmiddelen, medische (zelfzorg) hulpmiddelen en gezondheidsproducten beschouwd als reclame-uitingen die onder het toezicht van de Keuringsraad vallen.