Lijst met technische claims

Lijst met technische claims

Technische claims zijn claims die iets zeggen over de kwaliteit van het product of de techniek die toegepast is bij het vervaardigen van een product en relevant te noemen is. Technische claims zijn geen voedings-  of gezondheidsclaims en vallen niet onder de Claimsverordening (1924/2006). Bekijk de toelichting bij elke technische claim goed voor een juiste interpretatie.

Bekijk de lijst met technische claims.
Copyright: © alle rechten voorbehouden door Keuringsraad, KOAG/KAG