Nieuwe Indicatieve lijst voor ‘on hold’ claims

Nieuwe Indicatieve lijst voor ‘on hold’ claims

Nieuwe Indicatieve lijst voor ‘on hold’ claims

Kruidenpreparaten zijn gezondheidsproducten. Er is iets bijzonders mee aan de hand: over deze botanicals heeft de Europese voedsel- en warenautoreit EFSA nog geen advies uitgebracht, waardoor de Europese Commissie nog geen uitspraak heeft gedaan. De bij EFSA ingediende gezondheidsclaims voor botanicals staan daarom nog 'on hold'. In onze indicatieve lijst staan voorbeeldclaims die gebruikt mogen worden. Het blijkt nu dat die indicatieve lijst soms ruimte biedt voor veel sterkere claims dan voor vergelijkbare officieel toegestane claims. Daar was veel kritiek op. Daarom is besloten de indicatieve lijst aan te passen aan de (alternatieve) voorbeeldbewoordingen voor vergelijkbare toepassingsgebieden die bij invoering van de Claimsverordening zijn vastgesteld. Vanaf 15 maart 2021 geldt de nieuwe indicatieve lijst, met een overgangsperiode tot 1 juli 2021.

Aanpassing indicatieve lijst
De Keuringsraad heeft samen met de codepartijen besloten om de indicatieve lijst te beoordelen en aan te passen. Zo voorkomen we dat de ‘on hold’ claims aan banden gaan worden gelegd en kunnen we ervoor te zorgen dat het ‘level-playing-field’ met de toegestane gezondheidsclaims voor andere ingrediënten hersteld wordt. 
 
Te veel ruimte
Gebleken is dat de indicatieve lijst soms aan ‘on hold’ claims ruimte biedt voor veel sterkere claims dan voor vergelijkbare goedgekeurde claims. Zo mag bijvoorbeeld de claim ‘stimuleert het immuunsysteem’ wel voor een ‘on hold’ botanical, maar bijvoorbeeld niet voor een geautoriseerde vitamineclaim.
 
Indicatieve lijst voor ‘on hold’ claims
In de lijst voor de ‘on hold’ claims voor kruidenpreparaten/supplementen met ‘on hold’ ingrediënten zijn de toegestane bewoordingen in overeenstemming gebracht met de alternatieve voorbeeldbewoordingen voor de goedgekeurde gezondheidsclaims, zoals opgenomen in de claimsdatase.
 
Algemene principes
In de nieuwe lijst een paar algemene principes verwerkt:
Er is een verschil tussen de formulering ‘goed voor ….’ (meestal toegestaan) en ‘voor een goede/gezonde….’ (niet-toegestaan omdat het suggereert dat het een niet-goede/gezonde weer goed kan maken). 
Werkwoorden als ‘verbeteren’ en ‘stimuleren’ gaan eveneens in de meeste gevallen verder dan het aan gezondheidsclaims ten grondslag liggende uitgangspunt van ‘het in stand houden van een goede gezondheid’.
 
Specifiek onderbouwen
In een aantal gevallen staat ‘(specifiek onderbouwen)’ achter de claim. Het gaat dan om voorbeeldbewoordingen die niet voor alle stoffen met een bepaalde goedgekeurde gezondheidsclaims gebruikt mogen worden. Het gaat alleen om stoffen waarvoor dat specifiek in de EFSA-opinie staat vermeld. 
Voorbeeld:
Dat geldt voor de voorbeeldbewoording ‘goed voor de aanmaak/opbouw van kraakbeen (in de gewrichten)’ die wel voor mangaan is toegestaan en niet voor koper, ofschoon voor beide stoffen het gezondheidseffect ‘draagt bij tot de normale vorming van bindweefsel’ is goedgekeurd. Om een dergelijke (exclusieve) alternatieve voorbeeldbewoording voor een ‘on hold’ botanical te mogen gebruiken, zal de ingediende onderbouwing voor die ‘on hold’ claim daar ook specifiek een aanknopingspunt voor moeten bieden.
 
Voorbeeldbewoordingen
In de lijst voor de ‘on hold’ claims zijn een paar voorbeeldbewoordingen van de geautoriseerde claims toegevoegd aan de oorspronkelijke lijst. Dat betreft vooral de voorbeelden die de grens tussen wat mag en wat niet mag het beste verduidelijken. De andere toegestane voorbeeldbewoordingen uit de Claimsdatabase mogen uiteraard ook voor ‘on hold’ claims worden gebruikt, voor zover ze passen bij de ingediende claim voor de betreffende botanical.
 
Indicatief blijft indicatief
De lijsten blijven indicatief. Ze geven de grens tussen wat wel en niet toegestaan is. Als u reclame-uitingen en verpakkingsteksten laat keuren, hoeft u niet alleen de voorbeeldbewoordingen te gebruiken, maar mag u ook variaties daarop ter beoordeling aan ons voorleggen. 
 
Medische claims
Medische claims zijn niet toegestaan. Om medische claims te voorkomen is voor ‘on hold’ claims afgesproken dat wij in elk geval de oorspronkelijke indicatieve lijst zullen blijven hanteren. Daarin wordt voor vele toepassingsgebieden door middel van concrete voorbeelden de grens tussen medische en gezondheidsclaims afgebakend. 
 
Aparte indicatieve lijst voor uitwendige producten
De Claimsverordening is niet van toepassing op de uitwendige gezondheidsproducten en de bewoordingen hoeven daarvoor dus ook niet te worden aangepast. Om die reden komt er een aparte Indicatieve Lijst met claims voor de uitwendige gezondheidsproducten. Op die lijst staan alle claims die relevant kunnen zijn voor uitwendige gezondheidsproducten. 
Goed om te weten: inhoudelijk wordt er aan de Indicatieve Lijst voor uitwendige producten niets veranderd ten opzichte van de oude indicatieve lijst
 
Planning
Tot 1 maart 2021 kunt u commentaar op deze lijsten indienen. Wij ontvangen eventueel commentaar graag per mail op keuringsraad@koagkag.nl. Wij willen de lijsten uiterlijk 15 maart definitief te maken. Download hier de nieuwe indicatieve lijst.
 
Overgangsperiode
Vervolgens geldt er voor botanicals met ‘on hold’ claims een overgangsperiode tot 1 juli 2021. 
Vanaf dat moment moeten alle reclame-uitingen (nieuwe en bestaande, inclusief online, maar exclusief verpakkingen) aan de nieuwe lijst voldoen. Alle eerder verleende goedkeuringen met ‘on hold’ gezondheidsclaims komen dan te vervallen. 

Verpakkingen
Voor verpakkingen geldt een ruimere overgangsperiode. Verpakkingen van supplementen met botanical-ingrediënten met een ‘on hold’ gezondheidsclaim hoeven pas per 1 januari 2022 aan de nieuwe lijst te voldoen. Reeds in de handel gebrachte verpakkingen mogen na die datum worden uitverkocht zolang ze houdbaar zijn.
 
Alvast voorleggen
U kunt nu alvast noodzakelijke wijzigingen in uw bestaande reclame-uitingen ter toetsing aan ons voorleggen. Voor reclame-uitingen die tijdens de overgangsperiode worden gepubliceerd, mag u op vrijwillige basis al de nieuwe lijst toepassen.
 

Download hier de nieuwe indicatieve lijst