Home

Nieuwe Indicatieve lijst voor ‘on hold’ claims

De bij EFSA ingediende gezondheidsclaims voor botanicals staan nog 'on hold'. In onze indicatieve lijst staan voorbeeldclaims die gebruikt mogen worden. Het blijkt nu dat die indicatieve lijst soms ruimte biedt voor veel sterkere claims dan voor vergelijkbare officieel toegestane claims. Daar was veel kritiek op. Daarom is besloten de indicatieve lijst aan te passen aan de (alternatieve) voorbeeldbewoordingen voor vergelijkbare toepassingsgebieden die bij invoering van de Claimsverordening zijn vastgesteld.

Lees verder

Top 10 meest bezochte pagina's in 2020

Onze website werd in het afgelopen jaar volop bezocht. We hebben een top 10 gemaakt van de meest favoriete pagina’s.

Lees verder

Claims over vitamines en corona: hoe zit dat?

Van verschillende voedingsstoffen wordt op websites en/of op sociale media beweerd, dat ze beschermen tegen het coronavirus. Het gaat bijvoorbeeld om de vitamines D, K en C. In reclame-uitingen van voedingssupplementen wordt hier soms (al dan niet) indirect op gezinspeeld. Het wekken van de suggestie dat producten helpen tegen het coronavirus is niet toegestaan. Wij leggen uit hoe dit zit.

Lees verder

Nieuwe richtlijnen online vindbaarheid en adverteren

Als fabrikant wil je dat de informatie die je aanbiedt, online goed wordt gevonden door de doelgroep. Om dat te bereiken wil je hoog in de zoekresultaten van Google of andere zoekmachines verschijnen. Dat kun je doen door je website zo aantrekkelijk en interessant mogelijk voor Google en andere zoekmachines te maken of door online te adverteren. Als fabrikant ben je verantwoordelijk voor álle informatie die wordt gedeeld.

 

Lees verder

Onderbouwing: hoe oud mag een bron zijn?

Steeds vaker willen adverteerders voor zelfzorgproducten de positieve resultaten van consumentenonderzoek in hun reclame-uitingen gebruiken. Bijvoorbeeld als een product of merk het meest verkocht is of het meest wordt gewaardeerd. Dat is toegestaan, maar er zijn een aantal voorwaarden.

Lees verder

Verruiming gebruik van claims ‘beter opneembaar’ en ‘grotere biobeschikbaarheid’

Momenteel geldt dat de claims ‘beter opneembaar’ en ‘grotere biobeschikbaarheid’ als technische claims zijn toegestaan. Daarmee vallen ze buiten de scope van de claimsverordening. De NVWA is van mening dat deze claims iets zeggen over de werking van een product. Op dit moment is hier discussie over. Wij leggen uit waarom.

Lees verder

Uitspraken Reclame Code Commissie

De Reclame Code Commissie / het College van Beroep heeft de volgende uitspraken gedaan op het gebied van onze Codes:
 

Lees verder

Ik wil de Keuringsraad inschakelen

Direct naar inschrijven of Klantportaal

Ik ben op zoek naar informatie

Direct naar codes en andere basisdocumenten

Welkom bij de Keuringsraad

De Keuringsraad is specialist op het gebied van gezondheidsreclame. We beoordelen reclame-uitingen, houden toezicht en geven advies. Onze basis is zelfregulering. We werken nauw samen met de overheid: als de Keuringsraad een reclame-uiting heeft goedgekeurd, weet je zeker dat deze voldoet aan de wet- en regelgeving.

Geneesmiddelen In Nederland mag je publieksreclame maken voor geneesmiddelen. Het moet dan wel gaan om vrij verkrijgbare geneesmiddelen en niet om receptgeneesmiddelen. En er zijn natuurlijk regels waaraan adverteerders zich moeten houden. Lees verder
of ga direct naar de code.
 
 

 

Gezondheidsproducten Gezondheidsproducten vallen in een speciale categorie producten. Hieronder vallen voedingssupplementen en uitwendig te gebruiken gezondheidsproducten. Als je voor voedingssupplementen een effect wilt claimen in een reclame-uiting geldt de claimsverordening als basis. Lees verder 
of ga direct naar de code.
 
 

Medische hulpmiddelen Sommige medische zelfzorghulpmiddelen vertonen een grote gelijkenis met geneesmiddelen. Dit is de categorie die onder de Code voor Publieksreclame Medische (zelfzorg) Hulpmiddelen (CPMH) valt.  Lees verder,  bekijk direct naar de code of ga naar de CE-Check.