Bijzondere Richtlijn keuringen online webshops

Bijzondere Richtlijn keuringen online webshops

De Keuringsraad hanteert een aangepast toetsingssysteem t.b.v. online webshops gezien de grootte (aantal producten) en continue verandering van dit medium.
Om voor online webshops een passende vorm van toetsing te ontwikkelen wordt met ingang van 1 februari 2016 een proef gedaan gedurende een periode van minimaal 12 maanden waarbij er zo nodig evaluatie en evt. bijsturing zal plaatsvinden. Na de proefperiode wordt, op geleide van de compliance resultaten, een definitief toetsingssysteem.

Bekijk hier de bijzondere richtlijn keuringen online webshops.
Copyright: © alle rechten voorbehouden door Keuringsraad, KOAG/KAG