Reclamecodes en bijzondere richtlijnen

De Leidraad aan de hand waarvan de Keuringsraad toezicht houdt bestaat uit drie codes:

  1. de Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG),
  2. de Code voor de Publieksreclame Medische Hulpmiddelen (CPMH), en
  3. de Code voor de Aanprijzing van Gezondheidsproducten (CAG).

De Codes hebben een duidelijke wettelijke basis. Naleving van de Codes impliceert dat de reclame-uiting in principe in overeenstemming is met de wet.

De Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen is een uitwerking van de relevante bepalingen uit de Geneesmiddelenwet en de Nederlandse Reclame Code en is in nauw overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg opgesteld. Het toezicht op de Geneesmiddelenwet is deels overgedragen aan de zelfregulering.

De Code voor de Publieksreclame voor Medische (zelfzorg) Hulpmiddelen is een uitwerking van de Nederlandse Reclame Code en mede gebaseerd op de Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG). De Code is in nauw overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg opgesteld.

De Code voor de Aanprijzing van Gezondheidsproducten is in belangrijke mate een uitwerking van artikel 19 en 20 van de Warenwet, de Claimsverordening en de Nederlandse Reclame Code en is in nauw overleg met de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) opgesteld.

Daarnaast heeft de Keuringsraad diverse nadere richtlijnen voor toetsing van specifieke uitingen zoals websites, online webshops en Social Media.