Bijzondere richtlijn keuring websites

 Gegeven de volatiliteit van websites hebben de Codepartijen van de Stichtingen KOAG en KAG ingestemd met een aanpassing van het toetsingssysteem van de Keuringsraad KOAG/KAG t.b.v. websites. Voor alle websites met publieksreclame voor zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten en medische (zelfzorg) hulpmiddelen blijft gelden dat de verantwoordelijke voor de website er te allen tijde voor zorgt dat deze conform de Leidraad van de KOAG/KAG is. De verantwoordelijke committeert zich hieraan door een compliance-formulier te ondertekenen. Echter de verplichte jaarlijkse hertoetsing van websites komt te vervallen bij het ondertekenen van dit compliance-formulier. Verder is afgesproken dat het toelaten van een etiket, verpakking of andere reclame-uiting, met een verwijzing naar een website, los komt te staan van de toelatingsprocedure voor de website en daarmee het toelaten van deze reclame-uitingen niet zal ophouden.
De Keuringsraad zal d.m.v. actieve monitoring toetsen of websites voldoen aan de Leidraad. Indien dit niet het geval blijkt te zijn dan moet de verantwoordelijke voor de website dit onmiddellijk aanpassen. De Keuringsraad kan bij twijfel altijd om advies worden gevraagd (gratis bij korte en eenvoudige adviezen) of aanpassingen aan de website conform de Leidraad zijn. Klik hieronder voor de volledige Bijzondere Richtlijn Keuringen Websites 1 juni 2010 (download in PDF).

Download compliance-formulier websites

Download Bijzondere richtlijn keuringen websites