Veelgestelde vragen

 

 1. Kan ik lid worden van de Keuringsraad?
 2. Wat moet er bij een aanvraag worden meegestuurd?
 3. Hoe lang duurt een beoordeling?
 4. Hoe lang duurt een beoordeling van een aangepaste tekst?
 5. Is er ook een spoedprocedure voor beoordelingen?
 6. Moeten verpakkingen ook door de Keuringsraad worden beoordeeld?
 7. Wat zijn de tarieven voor verlengingen?
 8. Wat is het nut van een toelatingsnummer van de Keuringsraad?
 9. Hoe lang is een toelatingsnummer geldig?
 10. Hebben uitingen die zijn samengesteld uit eerder goedgekeurde uitingen nog een eigen toelatingsnummer nodig?
 11. Moet ik het toelatingsnummer vermelden?
 12. Wie heeft de regels opgesteld?
 13. Waar kan ik terecht voor vragen over warenwettelijke aspecten?
 14. Heb ik een vast contactpersoon bij de Keuringsraad?
 15. Kan de Keuringsraad boetes opleggen?
 16. Kan ik ook advies aan de Keuringsraad vragen?
 17. Kan ik een afspraak met de Keuringsraad maken?
 18. Moet publieksreclame voor cosmeticaproducten ook door de Keuringsraad getoetst worden?
 19. Moet publieksreclame voor levensmiddelen ook door de Keuringsraad getoetst worden?
 20. Wat is de Claimsverordening?
 21. Wat is EFSA?
 22. Is de Indicatieve lijst gezondheidsaanprijzingen nog van kracht?Kan ik lid worden van de Keuringsraad?

Nee, er is geen sprake van lidmaatschap bij de Keuringsraad. Wel kan een partij lid zijn van een aangesloten brancheorganisatie. Deze leden ontvangen een korting op de tarieven.
Terug naar boven

Wat moet er bij een aanvraag worden meegestuurd?

U dient een aanvraag in via het Klantportaal op de website. Als het een uiting van een reeds bekend product betreft voor de Keuringsraad, alleen de uiting zelf en bij voorkeur n eventueel eerder(e) toelatingsnummer(s) waarop deze uiting is gebaseerd. Mocht er aanvullende informatie nodig zijn, volgt dit altijd uit de beoordeling.

Bij de aanvraag van een onbekend product voor de Keuringsraad geldt het volgende:

Geneesmiddel: niets aanvullends nodig, omdat alle informatie over het geneesmiddel terug te vinden is op de website van het CBG.

Medisch (zelfzorg) hulpmiddel: de Verklaring van Overeenstemming en het technisch dossier zijn nodig voor klasse 1 medische hulpmiddelen. Voor klasse 2 en hoger, alleen de Verklaring van Overeenstemming.

Gezondheidsproduct: bij een voedingssupplement waarin ook of alleen maar botanicals zitten, dient aangegeven te worden of de gemaakte claim nog on hold staat en onder welk ID-nummer dit bekend staat op de EFSA website. Daarnaast zijn ook de conditions of use nodig, die voor deze claim zijn ingediend. Deze zijn terug te vinden in de Access database op de EFSA website. Bij voedingssupplementen met uitsluitend nutri├źnten die toegestane claims kennen, hoeft niets meegestuurd te worden. Voor uitwendige gezondheidsproducten dient ter onderbouwing van claims wetenschappelijke artikelen voorgelegd te worden.
Terug naar boven

Hoe lang duurt een beoordeling?

De Keuringsraad streeft er naar een beoordeling te doen binnen 5 werkdagen. Bij een spoedprocedure binnen maximaal 2 werkdagen. Indien de uiting zeer veel tekst bevat, kan het zijn dat de Keuringsraad langer de tijd nodig heeft. Dit zal altijd in overleg met de klant gaan.
Terug naar boven

Hoe lang duurt een beoordeling van een aangepaste tekst?

Voor een aangepaste tekst geldt ook dat de Keuringsraad streeft naar een beoordeling binnen 5 werkdagen. Indien u een spoedaanvraag heeft ingediend, vindt een beoordeling binnen maximaal 2 werkdagen plaats.
Terug naar boven

Is er ook een spoedprocedure voor beoordelingen?

Ja, er is een spoedprocedure. In dat geval vindt een beoordeling binnen maximaal 2 werkdagen plaats. Heel soms is een dossier niet geschikt voor een spoedprocedure. In dat geval zal de Keuringsraad in overleg met de aanvrager treden.
Terug naar boven

Moeten verpakkingen ook door de Keuringsraad worden beoordeeld?

Voor gezondheidsproducten en medische (zelfzorg) hulpmiddelen moeten ook de verpakkingen en eventuele etiketten en gebruiksaanwijzingen door de Keuringsraad beoordeeld worden. Geneesmiddelen zijn hier een uitzondering op, omdat de verpakking getoetst wordt door het CBG.
Terug naar boven

Wat zijn de tarieven voor verlengingen?

De tarieven voor de verlengingen zijn hetzelfde als de tarieven van de oorspronkelijke uiting.
Terug naar boven

Wat is het nut van een toelatingsnummer van de Keuringsraad?

Met het toelatingsnummer kunt u andere partijen laten weten dat de Keuringsraad getoetst heeft aan de Codes en dat die uiting voldoet aan de gestelde eisen. Ook veel retailers en media zullen bij een advertentie aanvraag verzoeken om het KOAG/KAG toelatingsnummer. Met de overheid, NVWA en IGZ zijn werkafspraken gemaakt, die inhouden dat indien een toelatingsnummer is verleend, het toezicht op deze toegelaten uitingen plaatsvindt via de Keuringsraad.
Terug naar boven

Hoe lang is een toelatingsnummer geldig?

In principe is een toelatingsnummer 1 jaar geldig met uitzondering van toelatingsnummers voor verpakkingen, etiketten, gebruiksaanwijzingen en websites. Deze zijn onbeperkt geldig tenzij er dingen aangepast worden in de wet of door de producent zelf waardoor de Keuringsraad de uiting opnieuw moet beoordelen.
Terug naar boven

Voor websites geldt dat de jaarlijkse herkeuring is komen te vervallen als de website eenmaal voorzien is van een toelatingsnummer, maar dat er wel een compliance formulier ingevuld en ondertekend dient te worden 1 jaar na afgifte van het toelatingsnummer. U bent zelf verantwoordelijk dat de website te allen tijden conform de Codes is opgesteld.
Terug naar boven

Moet ik het toelatingsnummer vermelden?

Het toelatingsnummer dient vermeld te worden op alle uitingen, met uitzondering van verpakkingen, etiketten, gebruiksaanwijzingen, TV- en radiocommercials.
Terug naar boven

Wie heeft de regels opgesteld?

De Codes zijn opgesteld door de aangesloten brancheverenigingen.
Terug naar boven

Hebben uitingen die zijn samengesteld uit eerder goedgekeurde uitingen nog een eigen toelatingsnummer nodig?

Ja, omdat er altijd gekeken moet worden in een samengestelde tekst of de context nog steeds klopt. Door teksten te combineren of in te korten, kan de context veranderen. Daarom moet de Keuringsraad deze altijd opnieuw beoordelen.
Terug naar boven

Waar kan ik terecht voor vragen over warenwettelijke aspecten?

De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) kan u meer informatie geven over warenwettelijke aspecten.
Terug naar boven

Heb ik een vast contactpersoon bij de Keuringsraad?

Het team van specialisten werkt gezamenlijk aan dossiers. Bij grote klanten wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste contactpersonen.
Terug naar boven

Kan de Keuringsraad boetes opleggen?

De Keuringsraad is een uitvoerende instantie op basis van zelfregulering en handhaaft niet. Derhalve kan het ook geen boetes opleggen. Wel kan de Keuringsraad partijen aanspreken als reclame-uitingen niet voldoen. Dit gaat via de monitoring. Indien de aangeschreven partij niet wil meewerken, kan het dossier overgedragen worden aan respectievelijk de NVWA of IGZ.
Terug naar boven

Kan ik ook advies aan de Keuringsraad vragen?
Het is uiteraard mogelijk advies te vragen aan de Keuringsraad. Dit kan een op zichzelf staande vraag zijn, die we telefonisch of per telefoon kunnen beantwoorden. Het kan ook een pre-copy advies zijn. Als u een compleet nieuwe campagne start, kan het verstandig zijn eerst rond de tafel te gaan zitten met de Keuringsraad. Dit kan eventueel teleurstelling voorkomen en uiteraard geld en tijd besparen. Indien u per mail een grove opzet van een nieuwe campagne stuurt en deze wilt laten toetsen, hanteren we daar een speciaal adviestarief voor. Zie hiervoor tarieven
Terug naar boven

Kan ik een afspraak met de Keuringsraad maken?

Als u ons van tevoren belt en aangeeft waarover u een gesprek wilt aangaan, kijken wij wanneer we een afspraak kunnen inplannen.
Terug naar boven

Moet publieksreclame voor cosmeticaproducten ook door de Keuringsraad getoetst worden?

Deze producten vallen buiten de competentie van de Keuringsraad. Cosmeticaproducten vallen wel onder de Warenwet en mogen daarom geen medische claims bezigen. De Indicatieve lijst gezondheidsaanprijzingen is een hulpmiddel om te bepalen wat wel en niets als een medische claim gezien wordt.
Terug naar boven

Moet publieksreclame voor levensmiddelen ook door de Keuringsraad getoetst worden?

Levensmiddelen vallen onder de Claimsverordening, maar buiten de competentie van de Keuringsraad. Met uitzondering van voedingssupplementen, deze worden wel door de Keuringsraad getoetst.
Terug naar boven

Wat is de Claimsverordening?

De Claimsverordening is een Europese verordening (EG nr. 1924/2006) waarin staat aan welke gezondheids- en voedingsclaims levensmiddelen (producten die geconsumeerd worden) moeten voldoen. Voedingssupplementen vallen hier ook onder en de Keuringsraad toetst publieksuitingen voor deze producten aan zowel de Claimsverordening als de Code voor de Aanprijzing van Gezondheidsproducten (CAG).
Terug naar boven

Wat is EFSA?

EFSA (European Food Safety Authority) is de Europese autoriteit voor voedselveiligheid. EFSA is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan. EFSA beoordeelt ingediende claims en bijbehorend onderzoek of deze wetenschappelijk bewezen kunnen worden. EFSA brengt advies uit aan de Europese Commissie.
Terug naar boven

Is de Indicatieve lijst gezondheidsaanprijzingen nog van kracht?

Deze lijst is nog steeds van kracht wat betreft toegelaten gezondheidsclaims voor uitwendige gezondheidsproducten, zoals spiergels en keelsprays. Verder kunnen de claims in deze lijst nog gebruikt worden voor botanicals die “on hold” staan. Daarnaast bepaalt de Indicatieve Lijst gezondheidsaanprijzingen het grensvlak tussen gezondheidsclaims en medische claims.
Terug naar boven